Köket

I Stensbos skolkök arbetar Astrid Woller som kock.

Eleverna får varje dag en lunch lagad från grunden och i hög grad av ekologiska råvaror. Varje dag serveras grönsaker, bröd, smör och mjölk till varje måltid. Inköpen görs till största del från matgrossisten Servera. En del kött köps också från slakteriet RJ´s på Orust samt Håvs fårgård också det beläget på Orust.

En dag i veckan serveras en vegetarisk meny för att göra eleverna medvetna om vikten av att minska köttkonsumtionen för en hållbar miljö.

Skolan följer Skolverkets riktlinjer för näringsriktig mat genom verktyget ”Skolmat Sverige”.

Astrid uppdaterar sina kunskaper fortlöpande om födoämnesallergi och intolerans samt om livsmedelshygien samt tillämpar egenkontroll via HACCP.

Om ditt barn har någon allergi eller intolerans och behöver specialkost krävs läkarintyg eller kontakt med skolans elevhälsoteam. Se kontaktinformation under fliken ELEVHÄLSA.

Astrid kontaktas via skolans telefon: 0304-52194

Var nyfiken – Gör ditt bästa