Fråge- & klagohantering

När frågor eller klagomål på verksamheten uppkommer gäller följande:

  • Frågor och klagomål som berör undervisning från föräldrar och/eller elever skall i första hand framföras till berörd pedagog. Om den som framför klagomålet inte får gehör vänder man sig istället till rektor.
  • Klagomål på personal bör framföras till rektor.
  • Frågor som rör skolans ekonomi, drift eller pedagogik bör framföras till

    rektor.

  • Klagomål på skolans ledning (rektor ) bör framföras till styrelsens ordförande.
  • Frågor och klagomål som berör fastigheten bör framföras i första hand till styrelsen och i andra hand till rektor.

Var nyfiken – Gör ditt bästa