Personal

Klasslärare åk. 5 och rektor: Elsa Johnson
elsa@stensboskola.se

Klasslärare åk. 6 Richard Andersson
richard@stensboskola.se

Klasslärare 1-2: Anna Ohlsson Ödberg
anna@stensboskola.se

Klasslärare  Åk 3-4 Annika Husak
annika@stensboskola.se

Förskollärare, idrott: Charlotte Svensson
charlotte@stensboskola.se

Förskoleklass: Sarah Andersson 
sarah@stensboskola.se

Elevstödjare: Jimmie Karlsson
jimmie@stensboskola.se 

Husmor: Astrid Woller
vidoqastrid@hotmail.com

Skolsköterska och kurator: (onsdagar) Pernille Pedersen
Mobil nr: 070904984

Elsa rektorstid: tisdagar
Mobil nr: 0766359059

Var nyfiken – Gör ditt bästa