Kontakt

Telefon nr: 0304-52194

Rektor Elsa Johnson

Mail adress: elsa@stensboskola.se,

Mobil nr: 076-6359059.

Nås lättast tisdagar.

Var nyfiken – Gör ditt bästa