Styrelsen

Medlemmar i styrelsen:

Helen Ragnar (ordförande)
Elsa Johnson (pedagog)
Pernilla Bolin (pedagog)
Richard Andersson (Pedagog)
Kenneth Johansson (förälder)
Jimmy Johansson (förälder)

Anna Jagelund (förälder)

Elin Eriksson(förälder)

Charlotte Berntsdotter (förälder)

Lämna gärna förslag till dagordningen!