Styrelsen

Medlemmar i styrelsen:

Helen Ragnar Ljungqvist (ordförande), helen.ragnarljungvist@live.se

Elsa Johnson (rektor, lärare), elsa@stensboskola.se

Sarah Pallvik (Pedagog), sarah@stensboskola.se

Charlotte Svensson (Förskollärare, idrottslärare), charlotte@stensboskola.se

Tomas Asker (förälder), orustbranos@gmail.com

Olof Jacobsson (förälder),  jakobssonmarin@gmail.com

Tommy Upper (förälder), tommy.upper@craftor.se

Jakob Andersson (förälder), gubbsvar@gmail.com

Markus Olsson (förälder), markus.olsson@hemkop.se

Lämna gärna förslag till dagordningen!

Var nyfiken – Gör ditt bästa