Styrelsen

Medlemmar i styrelsen:

Helen Ragnar Ljungqvist (ordförande), helen.ragnarljungvist@live.se

Elsa Johnson (rektor, pedagog), elsa@stensboskola.se

Charlotte Svensson (pedagog), hogalotten@live.se

Pernilla Bolin (Pedagog), pernilla@stensboskola.se

Kenneth Johansson (förälder), kenneth.johansson@orust.se

Mattias Magnusson (förälder), mattias.hmagnusson@gmail.com

Olof Jacobsson (förälder),  jakobssonmarin@gmail.com

Elin Eriksson (förälder, sekreterare), elinnov@gmail.com

Charlotte Berndtsdotter (förälder), berndtsdotter@gmail.com

Lämna gärna förslag till dagordningen!