Styrelsen

Medlemmar i styrelsen:

Helen Ragnar Ljungqvist (ordförande), helen.ragnarljungvist@live.se

Elsa Johnson (rektor, lärare), elsa@stensboskola.se

Richard Andersson (lärare), richard@stensboskola.se

Annika Husak (lärare), annika@stensboskola.se

Tomas Asker (förälder), orustbranos@gmail.com

Mattias Magnusson (förälder), mattias.h.magnusson@gmail.com

Olof Jacobsson (förälder),  jakobssonmarin@gmail.com

Tommy Upper (förälder), tommy.upper@craftor.se

Jakob Andersson (förälder), 

Lämna gärna förslag till dagordningen!

Var nyfiken – Gör ditt bästa