Trivsel och ansvar

Våra ordningsregler

 • Jag kränker inte andra
 • Jag använder ett vårdat språk
 • Jag visar respekt och lyssnar på alla
 • Jag är rädd om mina, andras och skolans saker
 • Jag är med och skapar arbetsro och matro

Tillägg:

 • Enligt svensk lag är det inte tillåtet att hata, använda våld, kränkande språk eller utsätta någon för kränkning, mobbning eller särbehandling.
 • Man får inte fotografera och/eller spela in andra personer inom skolans område utan tillstånd.

Om elev inte följer vår värdegrund och våra ordningsregler

 Åtgärder stegvis:

 1. Tillsägelse
 2. Enskilt samtal mellan elev och personal
 3. Samtal med vårdnadshavare och personal samt uppföljningsmöte
 4. Möte med vårdnadshavare, personal, rektor och elevhälsoteam (kurator, specialpedagog och sjuksköterska)
 5. Vid allvarliga fall tar rektor kontakt med socialtjänst och/eller polis
 • Vi vistas inom skolans område under hela skoldagen. Du ska vara ute på rasterna om inget annat överenskommits.

Personalen ansvarar för alla barn under hela skoldagen

 

 • Vi är rädda om vår skolmiljö

Skador på skolans byggnader, inventarier och annans egendom ,orsakade av regelbrott eller vårdslöshet, ska ersättas fullt ut.

 

 • Pengar och personliga värdesaker lämnas hemma

Saker kan gå sönder och komma bort. Skolan har inte ansvar för det.

 

 • Vi väntar med godis, mandel eller nötter till skoldagen är slut.

Hänsyn till vår hälsa, varandra och de som är allergiska.

 

 • Eventuella mobiltelefoner samlas in under skoldagen.

Hänsyn och respekt inför varandra

 

 • Ytterskor och ytterkläder lämnas i korridoren.

För att få en trivsam innemiljö

 

 • Snöbollskastning förbjuden

Elevernas försäkring täcker inte vi skador vid snöbollskrig.

 

 • Vi använder oss av datorerna och Ipads i pedagogiskt syfte

Elever som missbrukar skolans datorer, avstängs från datorerna.

 

 • Skolans elever åker med reguljära busslinjer och därför är det extra viktigt att ha ett trevligt uppförande.

Vid förseelser på bussen ligger ansvaret hos föräldrarna.

 

Kalasinbjudningar:

Eventuella inbjudningar till kalas eller liknande som delas ut i skolan måste vända sig till en klart markerad grupp! Det får inte bli så att någon känner sig utanför/övergiven.

 

Var nyfiken – Gör ditt bästa